ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η νόμιμη Βεβαίωση Δημόσιας Εκτέλεσης Μουσικής που παρέχουμε, είναι πολύ σημαντικό έγγραφο και θα το χρειαστείτε ως πιστοποιητικό απαλλαγής από χρεώσεις εισπρακτικών εταιρειών, είτε την τρέχουσα περίοδο, είτε στα επόμενα χρόνια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην εμπιστεύεστε για την έκδοση αυτού του εγγράφου “ανεπάγγελτους τελάληδες του διαδικτύου” που χθες πουλούσαν ζάχαρη, σήμερα πουλούν καφέ και μουσική, ενώ αύριο ενδέχεται να προωθούν κάτι εντελώς διαφορετικό.

Φόρμα Προσφοράς