ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η νόμιμη Βεβαίωση Δημόσιας Εκτέλεσης Μουσικής που παρέχουμε, είναι πολύ σημαντικό έγγραφο και θα το χρειαστείτε ως πιστοποιητικό απαλλαγής από χρεώσεις εισπρακτικών εταιρειών, είτε την τρέχουσα περίοδο, είτε στα επόμενα χρόνια.

Μέχρι σήμερα καμία επιχείρηση που προμηθεύτηκε ΒΕΒΑΙΩΣΗ από την εταιρία μας και αναπαρήγαγε αποκλειστικά τη μουσική μας δεν υπέστη αστικές ή ποινικές κυρώσεις. Ούτε μια!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην εμπιστεύεστε για την έκδοση αυτού του εγγράφου “ανεπάγγελτους τελάληδες του διαδικτύου” χωρίς διεύθυνση και φορολογικά στοιχεία που χθες πουλούσαν ζάχαρη, σήμερα πουλούν καφέ και μουσική, ενώ αύριο ενδέχεται να προωθούν κάτι εντελώς διαφορετικό.

Φόρμα Προσφοράς